Eva-maria
Asukas

Halusin kirjoittaa erikoissairaanhoidon kuumasta perunasta eli sote-uudistuksesta. Olemme lähestymässä päivämäärää 1.1.2023, jolloin sairaanhoitoalueet poistuvat ja tilalle tulevat hyvinvointialueet.

Suuri muutos on tulossa nimenomaan rahoitukseen sillä hyvinvointialueille rahoitus tulee jatkossa suoraan valtiolta.Tämä rahoitus on yleiskatteellista valtionosuutta, mikä tarkoittaa ettei se ole korvamerkittyä juuri tiettyihin palveluihin. Tällöin päättäjille jää valtaa päättää miten raha sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluihin käytetään.

Uudellemaalle muodostuu viisi aluetta, jotka ovat Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Vantaa, Kerava ja Helsinki. HUS-yhtymä vastaa näiden alueiden erikoissairaanhoidosta.

HUSiin on tarkoitus muodostaa uusi organisaatiorakenne, jonka vastuulla olisi HUSin osalta varmistaa toimiva vuoropuhelu ja yhteistyö hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa.

Erilaisia sopimuksia tullaan muodostamaan uudelleen. Näistä yksi on YTA-sopimus, jossa keskeistä on vaativien sosiaali- ja terveyspalveluiden laadukas ja tarkoituksenmukainen järjestäminen yhteistyöalueella. Uusi HUSin perussopimus on myös tekeillä, joka oltava vappuun mennessä valmis. Kolmantena on myös tehtävä järjestämissopimus, jossa sovitaan työnjaosta hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän välillä.

Aluevaaleissa on muodostettu hyvinvointialueille aluevaltuustot. Jatkossa kuitenkin hallituksella on suuri rooli alueiden sosiaali- ja terveysalan toiminnan jatkon sujuvuudesta.